Nacházíte se zde:
 1. Úvod
 2. Projekty

architechwood

Projekty

Jsme zaměřeni na projekty domů na bázi dřeva v nízkoenergetickém i pasivním standardu. Máme zkušenosti s projekty rodinných domů, horských chat, apartmánů, projekty občanské vybavenosti škol a školek. Nabízíme konstrukční provedení sendvičové sloupkové konstrukce, těžkého skeletu příp. kce z vrstveného lepeného dřeva (s výhodou stropy střechy náročnějších staveb).
Dodáváme dokumentaci v stupních pro stavební povolení, výrobní dokumentaci a dokumentraci provedení stavby.

Dokumentace ke stavebnímu povolení

Rozsah dokumentace :

 • Studie (pohledy, půdorysy, řez)
 • Část D dle vyhl.č. 499/2006 Sb.
 • Kompletní DSP A-D dle vyhl.č. 499/2006 Sb.

Soupis požadovaných podkladů nutných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

 • Stanovisko stavebního úřadu (stavební odbor místního úřadu) k možnosti výstavby vybraného rodinného domu na konkrétním pozemku na základě studie
 • Územní rozhodnutí pro danou lokalitu – pokud je vydáno (vydává stavební úřad – SÚ)
 • Obecně technické podmínky dotčeného území (uliční čára, požadovaný sklon střechy apod.) (vydává SÚ)
 • Inženýrskogeologický průzkum dotčeného území
 • Hydrogeologický průzkum dotčeného území (povinný pouze pro studnu a zasakování dešťových vod či přepadu z DČOV)
 • Radonový průzkum dotčeného území
 • Snímek katastrální mapy
 • Situace dotčeného území
  • půdorysné rozměry pozemku a přilehlých komunikací (polohopis)
  • včetně zaměření a specifikace vzrostlé zeleně
  • výškové poměry pozemku a přilehlých komunikací (výškopis)
  • orientace ke světovým stranám
 • Místa a podmínky napojení inženýrských sítí – poloha a hloubka vedení, dimenze, podmínky napojení (vydávají jednotliví správci sítí; jejich seznam a kontakty získáte na stavebním úřadě)
  • vodovod (příp. umístění a parametry studny)
  • kanalizace (příp. podmínky likvidace splaškových vod – např. ČOV)
  • elektřina (umístění elektroměru)
  • plyn (umístění plynoměru)
  • telefon
  • likvidace dešťových vod (je-li v lokalitě řešena)
  • požární vodovod (vzdálenost hydrantu nebo požární nádrže)

Výrobní dokumentace

Dokumentaci provádíme v rozsahu dle požadavku zákazníka. Termín dodání v závislosti na velikosti objektu cca do 14 dnů.

Standardní rozsah dokumentace :

 • statika kce. horrní dřevěné stavby
 • výrobní dokumentace (obvodové stěny, nosné příčky, stropní panely, krov – střešní panely, doplňky)
  Rozsah : výrobní plány, nářezové plány, názorný 3D model , kladecí plán panelů, detailně rozkreslené hrany
 • výpis materiálu (Callida, export do xls)

Prováděcí dokumentace

Dokumentaci provádíme v rozsahu dle požadavku zákazníka. Termín dodání v závislosti na velikosti objektu cca 2-4 týdny vč. výrobní dokumentace.

Rozsah dokumentace :

 • hrubá stavba
 • prováděcí dokumentace domu na klíč vč. technologií

Standardní rozsah dokumentace :

 • statika kce. horní dř. stavby
 • výrobní dokumentace viz. výše
 • montážní dokumentace v rozsahu hrubá stavba (kladečský výkres stěn, kladečský výkres stropu a krovu, řez, kniha základních kčních. detailů vč. specifikace
  spojovacího materiálu
 • výpis materiálu pro výrobu a montáž v rozsahu hrubá stavba
 • tištěná VMD dokumentace v počtu 3 paré